Erityisehdot ryhmämatkalle

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun kysymyksessä on ryhmälle sen erillisestä pyynnöstä tilaustyönä rakennettu ryhmämatka.
Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.
VASTUU SOPIMUKSEN TÄYTTYMISESTÄ

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä matkapalveluyhdistelmien sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista matkapakettilain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä.

 
MATKAN TARJOUS JA -VAHVISTUS

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen.

Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

 

MATKAN TOTEUTUMINEN JA RYHMÄN KOON VAIKUTUS HINTAAN

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää määrää matkustajia. Peruutuskorvaukseen sovelletaan matkapakettilain yleisiä sopimusehtoja. Matkatarjouksessa on ilmoitettu minimi osallistujamäärä ja mikäli matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

 

Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja, kuten lentojen tai hotellien ennakkomaksuja tai ottelulippuja, joiden maksuja eivät kyseiset palvelutuottajat palauta. Näistä kuluista on mahdollista hakea palautusta henkilökohtaisesta matkavakuutuksesta (kts. kohta matkavakuutus) jota matkanjärjestäjä pitää pakollisena jokaiselle matkustajalle.

 

MAKSUEHDOT

Matkasopimus syntyy, kun asiakas matkan varattuaan maksaa AthletiQ:lle ennakko- ja varausmaksun seitsemän (7) päivän sisällä. Ennakko- ja varausmaksun suuruus on 20% matkan kokonaishinnasta. Loppumaksu jakautuu kahteen osaan; 40% kokonaishinnasta maksetaan 40 päivää ennen matkan alkua ja loput 40% maksetaan 7 päivää ennen matkan alkua, ellei matkatarjouksessa muuta määritellä.

 

TOIMISTOKULUT

Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 50 €/hlö, matkan sisältäessä myös lennot kulut ovat 100 €/hlö.

 

PERUUTUSEHDOT JA MUUTOKSET

Nimenmuutoksissa ja peruutuksissa noudatetaan matkapakettilakia, ellei tarjouksessa muuta mainita. Peruutus ei ole kuluton, mikäli AthletiQ Finland S.L on suorittanut matkaa koskevia maksuja (esim. ottelulippuja, hotelli tai lentomaksuja), joihin ko.palveluiden tuottajat eivät anna peruutusmahdollisuutta. Ryhmälentovarauksien kohdalla noudatetaan lentoyhtiön antamaa peruutus-ohjeistusta.

AthletiQ Finland ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään

MATKAVAKUUTUS

Matkojemme hintoihin ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Kaikille AthletiQ Finlandin järjestämille matkoille tulee matkustajalla olla oma matkavakuutus. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Suosittelemme myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ottamista mukaan matkalle. Mikäli tarvitset apua vakuutuksen hankkimisessa, autamme mielellämme.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja itse vastaa vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi AthletiQ Finland S.L kehottaa matkustajia hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

VALITUKSET

Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingon­korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle/AthletiQ Finland S.L edustajalle viimeistään 2 viikkoa matkan päät­tymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

 

 

Comments are closed.